Regulamin sklepu internetowego Surge Polonia

 

§ 1

Wstęp

1.               Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu. Zawiera on zasady dokonywania zakupów w zakresie korzystania ze sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

2.               Dostęp do regulaminu posiada w dowolnym momencie każdy użytkownik Sklepu, poprzez kliknięcie w link „Regulamin”.

3.               Eksponowane towary zawierające opis produktu, jego prezentację oraz cenę stanowią zaproszenie do umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

           

§ 2

Definicje

1.         Kupujący – podmiot dokonujący zakupu produktu za pomocą sklepu mieszącego się pod adresem www.surgepolonia.pl, zawierający umowę sprzedaży

2.         Sklep – strona sklepu zawierająca informacje o produktach oraz umożliwiająca dokonywanie zakupów mieszcząca się pod adresem www.surgepolonia.pl

3.         Sprzedawca - Fundacja Surge Polonia prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891124. Fundacja identyfikuje się również numerami NIP 7582378785, REGON 388506405. Siedzibą fundacji jest ul. Władysława Broniewskiego, nr 43, Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki 07-415, poczta Olszewo-Borki.

3.               Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4.               Towar – produkt dostępny do zakupienia na sklepie lub już zakupiony

5.               Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

7.         prawo unijne – zbiór aktów składających się na system prawny Unii Europejskiej; do poniższego regulaminu w szczególności zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8.               przelewy24 – spółka PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w  Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,

 

 

§ 3

Dane identyfikujące sprzedawcy

 

1.               Właścicielem sklepu internetowego surgepolonia.pl jest Fundacja Surge Polonia prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891124. Fundacja identyfikuje się również numerami NIP 7582378785, REGON 388506405. Siedzibą fundacji jest ul. Władysława Broniewskiego, nr 43, Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki 07-415, poczta Olszewo-Borki.

2.               Wszelkie zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sklep-surge.pl

3.               Siedzibą fundacji Surge Polonia jest ul. Władysława Broniewskiego, nr 43, Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki 07-415, poczta Olszewo-Borki.

 § 4

Zawarcie umowy

1.               Zamówienia Sklep przyjmuje drogą elektroniczną ze skorzystaniem z procedury składania zamówienia przez 7 dni w tygodniu.

2.               Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towar wolny od wad.

3.               Sprzedający nie pobiera żadnych opłat związanych z komunikacją z nim za pomocą narzędzi określonych w §  10 „Dane Kontaktowe”

4.               Złożone przez klienta zamówienia zostaną zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni.

5.               Wszystkie ceny towaru, podane w sklepie są cenami brutto i zawierają wszelkie obciążenia podatkowe.

6.               Oprócz wskazanej ceny towaru Kupujący pokrywa również kwotę niezbędną do jego dostarczenia na adres wskazany w zamówieniu. Kwota ta jest doliczana do kwoty zamówienia.

7.               W celu zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, Kupujący powinien co najmniej:

        dodać wybrany produkt/produkty dostępne w sklepie do koszyka

        wypełnić formularz niezbędny do prawidłowego zaadresowania przesyłki

        wybrać formę płatności oraz sposób dostawy

        zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować

        zapoznać się oraz zaakceptować Politykę Prywatności dostępną na stronie sklep

        zatwierdzić powyższe czynności poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i Zapłać”

8.               Realizacja zamówienia za pobraniem jest realizowana niezwłocznie, z uwzględnieniem § 4 pkt 4, a zamówienia płatnego przelewem, systemem blik lub przedpłatą za pośrednictwem systemu rozliczeniowego przelewy24.pl po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na konto Sprzedającego.

9.               Klient składając zamówienie obowiązany jest podać informacje zgodne z prawdą, aktualne oraz umożliwiające realizację zamówienia. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie umożliwiają realizacji zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Przed odmową, w sytuacji, gdy będzie to możliwe Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Kupującym, w celu ustalenia danych umożliwiających realizację zamówienia.

10.            W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie dotyczące dokonanego zamówienia w postaci ilości zamówionych towarów, informacji dotyczących płatności oraz dostawy, co powinno nastąpić w przeciągu 24h.

§ 5

Metody płatności

1.               Sprzedający honoruje następujące formy płatności:

        płatność za pobraniem

        przedpłata za pośrednictwem systemu rozliczeniowego przelewy24.pl

        blik

        przelew na rachunek bankowy FUNDACJA SURGE POLONIA, UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 43, 07-415 OLSZEWO – BORKI 09 1090 2590 0000 0001 4777 7783

2.         Terminem płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności przedpłatą, blikiem oraz przelewem – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

§ 6

Formy dostawy

1.               Kupiony przez konsumenta Towar, dostarczany jest przez firmę kurierską tylko na obszarze Polski, Stanów Zjednoczonych, krajów UE , na adres wskazany przez Kupującego na formularzu zamówienia.

2.               Paczkomyaty Inpost, przesyłka pobraniowa, przesyłka kurierska (tylko inpost)

 

 

 

§ 7

Odstąpienie konsumenta od umowy

1.               Klient, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

2.               W sytuacji gdy konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać dodatkowych kosztów rzeczonego dostarczenia. Przez dodatkowe koszty w tym wypadku należy rozumieć różnicę między wybranym sposobem dostawy, a najtańszym proponowanym przez przedsiębiorcę.

3.               Bieg terminu odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym doszło do objęcia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4.               Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, które w sposób jednoznaczny wyraża jego wolę o odstąpieniu od umowy. Ponadto konsument może w tym celu posłużyć się formularzem, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.               Decydującym czy zachowany został wskazany czternastodniowy odstąpienia od umowy wystarczającym jest  złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanym w pkt 1.

6.               Aby dokonać odstąpienia od umowy konsument powinien przesłać oświadczenie wskazane w pkt 4 na adres: biuro@sklep-surge.pl

7.               Konsument, który odstąpił od umowy odsyła Towar, co do którego odnosiło się odstąpienie od umowy na adres siedziby sprzedającego. Ponadto klient zobowiązuje się odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę od odstąpienia od umowy.

8.               Jeżeli w okresie korzystania z rzeczy konsument doprowadzi do zmniejszenia wartości ponad to, co jest normalną konsekwencją takiego korzystania wyłączenie w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości.

9.               Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.            Przedsiębiorca zwróci wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

11.            Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji pierwotnej, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8

Reklamacje

1.               W przypadku wystąpienia wad towaru sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2.               Kupujący może żądać m.in. wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z prawem unijnym pierwszą sekwencją uprawnień jest żądanie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy. W wypadku, gdy konsumentowi nie przysługuje, ani żądanie naprawy, ani żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad, sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany rzeczy w rozsądnym czasie lub sprzedawca nie dokonał tych czynności bez poważnych niedogodności dla konsumenta, konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.    

3.               W momencie, w którym kupujący stwierdzi wadę produktu powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę.

4.               Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.               W sytuacji, gdy konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni.

 

§ 9

Gratisy

1.               Gratisy w postaci m.in. naklejek surgepolonia są dołączane do zamówienia bez uiszczania dodatkowej opłaty.

2.               W związku z brakiem charakteru pieniężnego, gratisy nie obejmują umowy sprzedaży w myśl art. 5351 KC.

3.               Podmiot otrzymujący gratisy, w zakresie otrzymanych gratisów nie podlega ochronie na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Dane kontaktowe

1. Kupujący będzie mógł kontaktować się ze sprzedawcą za pomocą numer telefonu – 501 664 936 oraz adresu e-mail – biuro@sklep-surge.pl.

§ 11

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 

1.               W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie zostanie rozpatrzone w sposób zadowalający klienta ma on prawo skorzystać z organów przewidzianych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w postaci:

        możliwości zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich np. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie ( strona internetowa: http://wiih.org.pl/index.php )

        wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania do Stałego Sądu Polubownego funkcjonującego przy wojewódzkim inspektoracie [ tu można wrzucic o właściwości art. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej ]

        wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta do Miejskiego Rzecznika Konsumentów

2.         Pomoc w zakresie spraw konsumenckich można również uzyskać na stronie https://ec.europa.eu/

 

 

 

Śledź nas na Facebooku